Příběh husinecké pekárny, pečiva a chleba


Počátky 1954-1972

Historie naší pekárny se začala psát již v roce 1954 kdy tehdejší vedení strany KSČ rozhodlo o přeměně zestátněné budovy bývalého skladu kůží a trafostanice na budovu pekárny. Budování nové pekárny začalo na podzim 1954. Pekárna byla upravena dle tehdejších standardů včetně postavení Parní zděné pece. Tyto pece byly v té době velmi rozšířené, oblíbené a tím i běžné. Již v roce 1955 se pekárna otevřela a začala produkovat pečivo. V roce 1972 Husinecká pekárna pořádala celorepublikovou soutěž pekařů a tak bylo rozhodnuto o tom, že se prostory pekárny zvětší, přistaví se nové moderní křídlo a zázemí pro zaměstnance a studenty. Přistavělo se křídlo se šatnami, sprchami, umývárnami a toaletami pro muže a ženy.

Pokračování 1972-2021

Samotná pekárna měla od začátku štěstí na pekaře, kteří hned po vzniku této pekárny dbaly na vysokou kvalitu vyráběného pečiva. Během několika let se pečivo z Husinecké pekárny stalo pojmem a bylo vyhledáváno lidmi napříč generacemi z celého Československa. Vzdálenost pro Husinecký chleba neexistovala. Po revoluci v roce 1989 budova pekárny osiřela a vrátila se původním majitelům. V následujících letech budova přišla o všechno vybavení a veškeré technologie jako topení, elektřina, voda. Celá budova tak chátrala a stala se domovem pro bezdomovce.

Rekonstrukce 2021

V říjnu roku 2021 budovu i s přilehlými pozemky koupil současný majitel a pustil se do rozsáhlé rekonstrukce úplně zničené budovy. Hned ráno 6. ledna 2021 se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí budovy, která trvala do 31.1.2022. Při této rekonstrukci se museli opravit veškeré elektrorozvody, opravili se všechny rozvody vody a topení. V celé budově se museli odstranit staré vlhké omítky které se nahradili novými kvalitními omítkami. V celé budově se provedli nové štuky a malby. Na celou budovu bylo použito přes 700 m2 sanitárního obkladu, který se musel vyměnit za původní obklad, který nevyhovoval svými parametry pro potravinový provoz. Vyměnila se stará okna a dveře za nová okna a dveře. Velkou výzvou ale byla původní Parní pec, která byla v důsledku nulové údržby za dobu 33 let uvnitř ve všech jejích železných částech pokryta korozí. Jednalo se hlavně o Manessmanovi trubice, které jsou klíčové při správné funkci pece. Majitel se tak rozhodl i pro kompletní rekonstrukci Parní pece. Celá pec se tak cihlu po cihle rozebrala. Každá cihla se vyčistila a označila. Pečlivě se demontovali a označili všechny Mannesmannovi trubice a přesně podle nich se nechali vyrobit všechny trubice nové. Celé obvodové zdivo pece se podřízlo a osadilo se nerezovými plechy tak, aby se zamezilo vzlínající vlhkosti. Celý vnitřek pece se natřel speciální proti žárovým opatřením proti vzlínající vlhkosti. Následně se založila první vrstva pece z původních cihel a celý spodek pece se vyplnil drceným sklem a křemičitým pískem. Tato vrstva působí jako tepelná izolace spodku pece. Následně se vyzdila z původních označených cihel první etáž, do které se zpět zabudovali zpět Mannesmanovi trubice umístěné v první etáži. Nad nimi se etáž zakryla speciálním žáruvzdorným betonem. Stejným způsobem se pokračovalo až do třetí etáže. Poslední etáž se osadila speciálními nerezovými nádobami na ohřev otopné a TUV vody, která se následně využívá ve vytápění objektů ve výrobě. Každá nádoba obsahuje oddělenou topnou a TUV vodu a díky tomu v pekárně není nouze o teplou vodu. Jak se dokončila stavební část Parní pece, tak se všechny technologie v peci museli napojit a propojit s vnitřními rozvody plynu, TUV, topení a elektrorozvody.

První zatopení v peci 2022

14 . listopadu 2022 jsme zcela rekonstruované peci prvně zatopili. Od mistrů „stavitelů pecařů“ jsme obdrželi tzv. „Natápěcí plán“ pro naši pec. V tomto natápěcím plánu jsme měli uvedené hodnoty teplot na které jsme vždy danou teplotu v peci natopili, nechali tuto teplotu po určitou dobu a pak jsme v přesně předepsaném postupu tuto teplotu snížili na danou teplotu pro tento krok. Začínali jsme na teplotě 40 st.C a končili jsme na finální teplotě 250 st.C. Od prvního zatopení do celé pece trvalo 14 dní, než se nám celá pec prohřála a měla stálou teplotu 40 st.C. Natápěcí plán jsme měli rozprostřený na období 40 dnů, my jsme však v natápění naší pece byly velmi opatrní a byly jsme si vědomi toho, že čím pečlivěji přistoupíme k tomuto kroku, tím budeme spokojeni s výsledkem. Nakonec jsme celou pec natápěli 80 dní a každému kroku jsme nechávali více prostoru. Výsledek tak stojí za to. Po řádném natopení celé pece jsme měli jistotu, že celá pec řádně vyschla a že je připravena péct to nejlepší pečivo v kraji. Přední stěna se nakonec obložila dobovým ručně vyráběným obkladem a celý obklad se vyspároval speciální žáruvzdornou spárovací hmotou aby nepraskal. Mistři energií z T-Power se kterými jsme na stavbě celé pece úzce spolupracovali nám Parní pec protkali různými čidly a moderními technologiemi tak, abychom po dokončení fasády tuto Parní pec natápěli čistě ekologickou obnovitelnou energií ze slunečního záření.

První ladění bílého pečiva

Přesně 31.1.2022 jsme do připravené pece vložili za přítomnosti a s radami původních pekařů první pečící plechy s rohlíkami a houskami. Až do 14.2. jsme tak ladili pracovní postupy s teplotami uvnitř pece a jednotlivých pečících etáží. Denně jsme tak pekli zkušební pečivo a vzorky na kteréch jsme si ověřovali naše správné postupy. 14.2.2022 jsme dokončili „ladění“ výrobních procesů pro výrobu housek a rohlíků. Hned od 14.2.2022 jsme pod dohledem, plni dojmů a rad od mistrů pekařů, kteří v této pekárně kdysi pekli to úžasné pečivo vsadili do naší Parní pece první bochníky Husineckého chleba. Právě v tomto okamžiku nás čekala ještě 30 denní cesta k dokonalému Husineckému chlebu. Po celou dobu „ladění“ jsme pečlivě zkoušeli mouky ze 3 vyhlášených mlýnů z Čech a po měsíci testování kvalitních mouk, kdy jsme pečlivě zkoušeli vlastnosti každé mouky jsme vybrali tu nejlepší mouku kterou nám dodává mlýn Veselí nad Lužnicí.

Následné ladění chlebu

Jestli jsme si říkali při ladění rohlíků a housek, že to není jednoduché, tak při ladění chleba jsme to měli obzvláště složité, protože Husinecký chleba vzniká z pravého Žitného kvasu, který jsme se museli naučit správně vyrábět a který je základem pro pravý Husinecký chléb. Husinecký chléb tak vzniká čistě ruční prací a umem našich pekařek. Veliký důraz klademe na řádné kvalitní propracování a kynutí těsta. Nikam nepospícháme a našemu Husineckému chlebu dáváme dostatek prostoru k tomu, aby získal ty nejlepší vlastnosti. Jeho nádherná a bohatá chuť se tak rovnoměrně rozprostře do celého bochníku. Každý náš Husinecký chleba je originál a nenajdete dva stejné výrobky.

Jak se chléb vyrábí?

Husinecký chléb po ručním vyválení do požadovaného tvaru a hmotností vkládáme do ručně vyrobených slaměných ošatek ve kterých těsto odpočívá a kyne. Během kynutí o těsto také pečujeme, hlídáme aby nepřeschlo a mělo tu správnou teplotu. Když je těsto na Husinecký chléb připraveno, tak jej po jednom bochníku položíme na lopatu vyrobenou z jednoho kusu dřeva s rukojetí dlouhou 6 m a vsadíme každý bochník do pece zvlášť kde se následně upeče. Během pečení každý bochník ještě přemisťujeme a otáčíme tak, aby byly všechny propečeny ze všech stran. Když se Husinecký chléb upeče, jeden po druhém z pece opět vyndáme dřevěnou lopatou a jeden po druhém jej položíme na stojan aby pozvolna vychladl. Výsledkem je krásný chléb, který má lesklou kaštanovou křupavou kůrku z vrchu. Ze spodu je křupavý a krásně pomoučený. Při poklepání „zvoní“ a má jemnou a vlhkou střídku která voní kmínem. Stejné je to i u našich housek, které všechny ručně pleteme. Sypeme je kmínem, solí nebo mákem. Stejné je to i u našich rohlíků. Jsme přesvědčeni, že žádný stroj nedokáže vyrobit tak dokonalé pečivo plné chuti a lásky jako lidské ruce a umění.